T  R  A  N  S  P  O  R  T
  Tegevus
 
  Kaart
  Inquiry
 

Sõltuvalt prahtimisturu tingimustest ja koormapartiide mahtudest kasutatakse vedudeks:

• raudteevaguneid
• laevu, kokkuleppeliselt vői   STO-RO
• sadultreilereid
• konteinereid
• transportautosid
• lennukeid

 
  Partnerid